Hotel w Krotoszynie

COVID-19 Zasady Bezpieczeństwa

Drodzy Goście,

W celu zapewnienia bezpieczeństwa Państwu i pracownikom hotelu, w związku z pandemią COVID-19 wprowadziliśmy procedury, opracowane w oparciu o wytyczne Ministerstwa Rozwoju i Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

Strefy ogólnodostępne

 1. Prosimy stosować się do instrukcji w postaci materiałów dostępnych przy recepcji i informacji w postaci oznaczeń umieszczonych na terenie hotelu.
  2. Prosimy o zachowanie dystansu między Państwem a innymi Gośćmi oraz pracownikami hotelu zarówno w recepcji jak i w pozostałych przestrzeniach ogólnodostępnych.
  3. Na terenie hotelu w strefach ogólnodostępnych obowiązuje konieczność zakrywania ust i nosa przy pomocy maseczek.
  4. Przed wejściem ogólnodostępnych stref hotelu rozlokowane zostały dozowniki ze środkami do dezynfekcji i instrukcją prawidłowej dezynfekcji rąk. Prosimy o korzystanie z udostępnionych środków.
  5. W toaletach ogólnodostępnych znajdą Państwo instrukcję dotyczącą mycia rąk, zdejmowania i zakładania rękawiczek oraz maseczki.
  6. Regularnie przeprowadzamy dezynfekcje i wietrzenie przestrzeni hotelowych.
  7. Wśród naszych pracowników wdrożone zostały odpowiednie procedury. Każdy z nich został przeszkolony w zakresie bezpieczeństwa i zaleceń Ministerstwa Zdrowia i GIS. Do obsługi Gości, dopuszczone są jedynie osoby bez niepokojących symptomów chorobowych, zabezpieczone w środki ochrony osobistej, takie jak maseczki i rękawiczki z tworzywa syntetycznego.

  Recepcja
  1. W obszarze recepcji przygotowaliśmy płyny dezynfekujące, prosimy o ich użycie przed przystąpieniem do meldowania.
  2. Recepcja prowadzi sprzedaż produktów ochrony: rękawiczki, maseczki oraz płyny dezynfekujące.
  3. Do stanowiska recepcyjnego zapraszamy tylko jedną osobę, która zamelduje wszystkie osoby towarzyszące, z którymi przyjechała.
  4. Karty do pokoi są dezynfekowane po każdym użyciu przez gości. Wprowadzono system kwarantanny dla kart, która trwa 72 godzin. Dopiero po takim okresie karty mogą być użyte ponownie.
  5.W recepcji dostępne są numery telefonów do stacji sanitarno epidemiologicznej oraz służb medycznych.
  6. Zachęcamy do dokonywania opłat bezgotówkowo bądź poprzez realizację przelewu przed planowanym przyjazdem.

Pokoje
1. Dostosowaliśmy wyposażenie pokoi oraz sposób ich przydzielenia do obowiązujących przepisów, tak aby korzystanie z przygotowanych przestrzeni pozwalało na nieskrępowany i satysfakcjonujący pobyt.
2. Wszystkie powierzchnie takie jak blaty, armatura, biurko, klamki, włączniki, piloty są dezynfekowane.
3. Pościel i ręczniki, prane są w temperaturze 60º C z dodatkiem odpowiednich detergentów
4. Sprzątanie pokoi, obejmujące zmianę pościeli i wymianę ręczników odbywa się co 3 dni podczas pobytu. Niezależnie od tego służby porządkowe uzupełniają codziennie wodę i środki higieniczne. Dodatkowe sprzątanie lub uzupełnienie i wymianę ręczników prosimy zgłaszać recepcji.

Sale Restauracyjne

1. Przestrzenie gastronomiczne hotelu są sprzątane i dezynfekowane zgodnie z zaleceniami GIS oraz procedurami HACCP.
2. Przed wejściem do restauracji zlokalizowane są dozowniki ze środkami
do dezynfekcji wraz z instrukcją prawidłowej dezynfekcji rąk.
3. W restauracji wymagana jest bezwzględnie osłona ust i nosa a podczas
korzystania z bufetów używanie jednorazowych rękawiczek. Osłonę ust i nosa można zdjąć wyłącznie przy stoliku, na czas konsumpcji.

4. Krzesła ustawiamy z zachowaniem wymaganych odstępów.

5. Sale restauracyjne i ich wyposażenie są dezynfekowane.
4. Preferowana jest bezgotówkowa forma rozliczeń.

W przypadku potrzeby zasięgnięcia dodatkowych informacji prosimy o kontakt z obsługą recepcji telefonicznie +48 62 722 70 00 , 500 283 447

lub mailowo: recepcja@krotoszyn.podszyszkami.pl